Gagnasafnsfræði, haust 2011

[ Dagskrá  |  Námsefni  |  Verkefni  |  Dæmatímar  |  Orðalisti  |  Námsmat  |  Kennslubók  |  Lokapróf ]

Dæmatímar

Skipting í hópa skv. Alfinni

Dæmakennarar:

Dæmatímar: Dæmahópar: