Gagnasafnsfræði, haust 2011

[ Dagskrá  |  Námsefni  |  Verkefni  |  Dæmatímar  |  Orðalisti  |  Námsmat  |  Kennslubók ]

Verkefni 7 - Gagnageymsla og flýtivísar

Lausnum skal skilað í hólf viðkomandi dæmakennara (sjá lista yfir dæmatíma).

Skiladagur: þriðjudaginn 18. október fyrir kl 16:00

Skiladæmi:

 1. Búið til eftirfarandi töflu:
  CREATE TABLE upc
  (
    upc CHAR(13) NOT NULL,
    unit TEXT,
    description TEXT
  );
  

  Sækið eftirfarandi skrá: upc.zip (ZIP) eða upc.csv.gz (GZ)

  Skráin inniheldur upplýsingar um uþb. milljón UPC vörunúmer (Universal Product Code), en slík númer eru stöðluð vörunúmer og þau eru t.d. notuð í strikamerkjum.

  Skráin hefur þrjá dálka:

  1. 13 stafa UPC vörunúmer
  2. Einingu (stærð/magn)
  3. Lýsingu á vöru

  Sem dæmi þá hefur 2L pepsi flaska UPC vörunúmerið 9313820001609.

  Hlaðið skránni inn í upc töfluna með COPY eða \COPY skipun. Dæmi:

  COPY upc (upc,unit,description) FROM '/home/hhg/gsf/upc.csv' CSV;
  \COPY upc (upc,unit,description) FROM '/home/hhg/gsf/upc.csv' CSV
  
  (ATH. Í seinni skipuninni þá sleppum við ; aftast)

  Verkefni:

  1. Framkvæmið eftirfarandi skipun:
   EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM upc WHERE upc='9313820001609';
   

   1. Sýnið úttak úr skipuninni.

    Lausn:

    v7=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM upc WHERE upc='9313820001609';
                           QUERY PLAN                       
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Seq Scan on upc (cost=0.00..23102.03 rows=1 width=48) (actual time=911.276..912.823 rows=1 loops=1)
      Filter: (upc = '9313820001609'::bpchar)
     Total runtime: 912.913 ms
    (3 rows)
    
   2. Hversu langan tíma tók að framkvæma fyrirspurnina?

    Lausn:

    912ms

   3. Hvaða aðferð var notuð til að finna röðina í töflunni?

    Lausn:

    Sequential scan, þ.e. öll taflan lesin

  2. Búið til hakkavísi fyrir upc dálkinn í töflunni:
   CREATE INDEX upc_hash ON upc USING hash (upc);
   
   Framkvæmið nú aftur sömu skipun, þ.e.
   EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM upc WHERE upc='9313820001609';
   

   1. Sýnið úttak úr skipuninni.

    Lausn:

    v7=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM upc WHERE upc='9313820001609';
                             QUERY PLAN                          
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Index Scan using upc_hash on upc (cost=0.00..8.43 rows=1 width=48) (actual time=0.057..0.060 rows=1 loops=1)
      Index Cond: (upc = '9313820001609'::bpchar)
     Total runtime: 0.110 ms
    (3 rows)
    
   2. Hversu langan tíma tók að framkvæma fyrirspurnina?

    Lausn:

    0.11ms

   3. Hvaða aðferð var notuð til að finna röðina í töflunni?

    Lausn:

    Index scan með hakkavísinum

  3. Framkvæmið nú eftirfarandi skipun til að sækja ákveðið bil (range) af vörunúmerum:
   EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM upc WHERE upc >= '9313820001609' AND upc <= '9313820001800';
   

   1. Sýnið úttak úr skipuninni.

    Lausn:

    v7=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM upc WHERE upc >= '9313820001609' AND upc <= '9313820001800';
                           QUERY PLAN                       
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Seq Scan on upc (cost=0.00..25747.63 rows=1 width=48) (actual time=806.785..809.478 rows=1 loops=1)
      Filter: ((upc >= '9313820001609'::bpchar) AND (upc <= '9313820001800'::bpchar))
     Total runtime: 809.515 ms
    (3 rows)
    
   2. Hversu langan tíma tók að framkvæma fyrirspurnina?

    Lausn:

    809ms

   3. Hvaða aðferð var notuð til að finna raðirnar í töflunni?

    Lausn:

    Runubundinn lestur (öll taflan lesin)

   4. Var hakkavísirinn notaður? Af hverju eða af hverju ekki?

    Lausn:

    Hakkavísirinn var ekki notaður, því hann styður ekki range queries.

  4. Hendið núna út hakkavísinum og búið til trévísi:
   DROP INDEX upc_hash;
   CREATE INDEX upc_tree ON upc USING btree (upc);
   

   Framkvæmið nú aftur sömu skipun til að sækja ákveðið bil (range) af vörunúmerum:

   EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM upc WHERE upc >= '9313820001609' AND upc <= '9313820001800';
   

   1. Sýnið úttak úr skipuninni.

    Lausn:

    v7=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM upc WHERE upc >= '9313820001609' AND upc <= '9313820001800';
                             QUERY PLAN                          
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Index Scan using upc_tree on upc (cost=0.00..8.43 rows=1 width=48) (actual time=0.278..0.282 rows=1 loops=1)
      Index Cond: ((upc >= '9313820001609'::bpchar) AND (upc <= '9313820001800'::bpchar))
     Total runtime: 0.352 ms
    (3 rows)
    
   2. Hversu langan tíma tók að framkvæma fyrirspurnina?

    Lausn:

    0.35ms

   3. Hvaða aðferð var notuð til að finna raðirnar í töflunni?

    Lausn:

    Index scan með trévísunum

   4. Af hverju var hægt að nota flýtivísi núna en ekki síðast?

    Lausn:

    Því trévísirinn styður range queries, ólíkt hakkavísinum sem styður bara jafngildisskilyrði (a=b).

 2. Aðgerðirnar innsetning/eyðing/uppfærsla á B+ tré hafa sömu tímaflækju, þ.e. O(log N), og þær hafa á tvíleitartré í jafnvægi (balanced binary search tree). Af hverju hentar B+ tré samt miklu betur fyrir gagnageymslu á disk? (Ábending: hugsið um hæð trésins og kostaðinn við að ferðast milli hnúta í tréinu)

  Lausn:

  Til að skoða hnút í trénu þá þarf að lesa eina síðu, sem er í versta falli random I/O af disk (seek+lestur). Við viljum því lágmarka fjölda hnúta sem þarf að heimsækja í leit að gildi. Leit fer frá rót til laufs, þ.a. fjöldi hnúta á veginum ræðst af hæð trésins.

  Í tvíleitartré þá inniheldur hver hnútur bara einn lykil, en í B+ tré þá pökkum við eins mörgum lyklum í hvern hnút og rúmast fyrir í einni síðu (vanalega mörg hundruð lyklar).

  Hæð tvíleitartrés í jafnvægi er um log_2(N), en hæð B+ trés er um log_B(N) þar sem B er fjöldi lykla sem rúmast í hverjum hnút.

  Dæmi: grf. 1.000.000 lyklum, 8 KB síðustærð og 20 bæta lyklastærð (rúmast þá um 400 lyklar í síðu).

  Þá yrði hæð tvíleitartrésins um 20 hæðir, log_2(1000000)=19.93, en hæð B+ trésins um 2-3 hæðir, þ.e. log_400(1000000)=2.3.

 3. Ef við viljum sækja allar raðir úr upc þar sem upc gildið er á ákveðnu bili (range query, eins og í dæmi 1), hvort er þá betra að upc hafi trévísi eða hakkavísi? Hvort er betra að sá vísir sé klasaður eða óklasaður? Af hverju?

  Lausn:

  Það er betra að hafa trévísi, því hann styður að sækja gildi á ákveðnu bili (range query), og það er betra að hann sé klasaður því þá eru öll gildin á bilinu einnig í röð í gagnaskránni, þ.a. við þurfum að sækja færri síður úr gagnaskránni og allar síðurnar eru samfelldar (eitt seek og svo samfelldur lestur).

  Ef vísirinn væri óklasaður þá gætu gildin verið staðsett á mörgum mismunandi síðum í gagnaskránni og þá þarf að lesa fleiri síður með random lestri. Í versta falli þá er hvert gildi á mismunandi síðu þ.a. fjöldi síða er jafn fjölda gilda á bilinu.

 4. Gerum ráð fyrir að diskur hafi leshraða 100 MB/s en það taki 10ms fyrir diskinn að byrja að lesa af nýjum stað.

  Gerum ráð fyrir að ein síða sé 8KB (þ.e. page size = 8KB). Gerum einnig ráð fyrir að ein síða rúmist í einni blokk í skráarkerfinu, þ.e. það þarf ekki að lesa af tveimur stöðum til að lesa síðu.

  1. Hversu langan tíma (í ms) tekur að lesa eina síðu af handahófi?

   Lausn:

   Tekur um 0.01ms að lesa 1KB ef leshraðinn er 100MB/s. Að lesa eina síðu (8KB) tekur því 0.08ms.

   Að lesa eina síðu af handahófi tekur því 10ms + 0.08ms = 10.08ms (10ms=seek, 0.08ms=lestur).

  2. Hversu langan tíma (í ms) tekur að lesa 30 síður af handahófi?

   Lausn:

   Tekur 30 * (10 + 0.08) = 302.4ms

  3. Hversu langan tíma (í ms) tekur að lesa 300 síður af handahófi?

   Lausn:

   Tekur 300 * (10 + 0.08) = 3024ms

  4. Hversu langan tíma (í ms) tekur að lesa 30 samliggjandi síður?

   Lausn:

   Tekur 10 + 30*0.08 = 12.4ms

  5. Hversu langan tíma (í ms) tekur að lesa 300 samliggjandi síður?

   Lausn:

   Tekur 10 + 300*0.08 = 34ms