Gagnasafnsfræði, haust 2011

[ Dagskrá  |  Námsefni  |  Verkefni  |  Dæmatímar  |  Orðalisti  |  Námsmat  |  Kennslubók ]

Verkefni 4 - Forritun á móti SQL

Lausnum skal skilað í hólf viðkomandi dæmakennara (sjá lista yfir dæmatíma).

Skiladagur: mánudaginn 26. september fyrir kl 16:00

Hugbúnaður

Tilbúnir pakkar sem innihalda Apache vefþjón, PHP og PostgreSQL:

Tengingar við PostgreSQL

Til að leyfa ytri (remote) tengingar við PostgreSQL þjóninn þarf mögulega að breyta eftirfarandi stillingarskrám.

ATH: Ef þið notið tilbúnu Bitnami pakkana hér að ofan þá þarf ekki að breyta neinu til að leyfa ytri tengingar.

pg_hba.conf

Bæta við eftirfarandi línu:
host all all 127.0.0.1/32 md5

postgresql.conf

Bæta við eftirfarandi línu til að láta PostgreSQL hlusta á öllum IP tölum sem vélin er að nota:
listen_addresses='*'

Java

JDBC fylgir með Java en það þarf að sækja forritasafn fyrir hverja tegund af gagnasafnskerfi (PostgreSQL/MySQL/o.s.frv.)

Það þarf að bæta JAR skránni í CLASSPATH til að Java keyrslu umhverfið finni hana. Ef þið eruð að nota þróunarumhverfi (t.d. Eclipse) þá er hægt að bæta JAR skránni við lista af libraries í núverandi project.

Ef þið notið skelina þá er hægt að nota java -cp stika til að stilla classpath.

Dæmi um þýðingu og keyrslu í Windows:
hhg@hhg:~/v4$ javac Execute.java
hhg@hhg:~/v4$ java -cp "postgresql-9.1-901.jdbc4.jar;." Execute
hhg@hhg:~/v4$ 
og í Linux eða MacOS X:
hhg@hhg:~/v4$ javac Execute.java
hhg@hhg:~/v4$ java -cp postgresql-9.1-901.jdbc4.jar:. Execute
hhg@hhg:~/v4$ 
Sýnidæmi: Aðrir tenglar:

Python

Sýnidæmi: Aðrir tenglar:

PHP

Sýnidæmi: Aðrir tenglar:

ATH: Ef þið fáið villu eins og:

pg_insert() Expects scaler values as field values in...
þegar þið eruð að leysa lið 2 með PHP, þá þarf að kasta XML gildunum yfir í streng:
// Breyta:
$mynt->myntnafn
// Yfir í:
(string)$mynt->myntnafn

Skiladæmi:

 1. Skilgreinið töflu til að halda utan um opinbert viðmiðunargengi íslensku krónunnar gagnvart vissum gjaldmiðlum.

  Taflan skal innihalda eftirfarandi dálka:

  1. dags: dagsetning
  2. myntnafn: þrír stafir (t.d. USD, GBP)
  3. kaupgengi: tala með tveimur aukastöfum (t.d. 135.98)
  4. midgengi: tala með tveimur aukastöfum
  5. solugengi: tala með tveimur aukastöfum

  Notið numeric tagið í PostgreSQL til að geyma gengistölurnar.

  Það er ein skráning á dag per myntnafn. Hagið aðallykli töflunnar samkvæmt því.

  Sýnið CREATE TABLE skipunina á læsilegu formi með inndrætti.

 2. Það er hægt að sækja opinbert viðmiðunargengi íslensku krónunnar í dag á XML formi frá vefþjónustu Seðlabankans á eftirfarandi slóð:
  http://www.sedlabanki.is/?PageID=289

  Einnig er hægt að sækja viðmiðunargengið ákveðinn dag með því að bæta við stikanum dagur=DD.MM.YYYY.

  Dæmi:

  http://www.sedlabanki.is/?PageID=289&dagur=25.01.2007
  Skrifið forrit í Java, Python, PHP eða öðru forritunarmáli að ykkar vali sem virkar á eftirfarandi hátt:

  1. Forritið keyrir í skipanalínu sem sjálfstætt forrit
  2. Forritið tekur eitt viðfang: dagsetningu á forminu YYYY-MM-DD
  3. Forritið sækir opinbert viðmiðunargengi frá vefþjónustu Seðlabankans
  4. Forritið þáttar XML gögnin og skráir viðmiðunargengi USD, GBP, CHF og JPY í PostgreSQL töfluna úr dæmi 1

  Dæmi um mögulega keyrslu á forritinu:

  java gengi 2011-09-12
  

  eða

  python gengi.py 2011-09-12
  

  Skilið forritstextanum. Passið að textinn sé læsilegur (notið réttan inndrátt/indent). Sýnið dæmi um keyrslu og hvað var skráð í PostgreSQL fyrir þá keyrslu.

 3. Búið til eftirfarandi töflu sem heldur utan um pantanir:
  CREATE TABLE pantanir (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer INTEGER NOT NULL,
    dags DATE NOT NULL,
    vorunumer INTEGER NOT NULL,
    mynt CHAR(3) NOT NULL,
    verd NUMERIC(8,2) NOT NULL,
    magn INTEGER NOT NULL
  );
  

  Hlaðið inn skránni pantanir.csv (sem inniheldur 10.000 skáldaðar pantanir) með eftirfarandi COPY skipun:

  COPY pantanir (dags, customer, vorunumer, mynt, verd, magn)
    FROM 'pantanir.csv'
    DELIMITER '|';
  

  ATH. Það gæti þurft að slá inn slóðina (full path) á pantanir.csv ef skráin er ekki í vinnumöppunni. Gerið þá /home/xx/.. í Linux/MacOS X eða c:/xx/.. í Windows.

 4. Sýnið SQL skipun sem sækir eftirfarandi töflu: fyrir hvert vörunúmer, mynt og verð, reiknið fjölda pantana, heildarmagn og heildarupphæð (verð*heildarmagn) í júlí (2011-07). Raðið eftir heildarupphæð í lækkandi röð.

  Útkoman ætti að vera nákvæmlega sú tafla sem sést hér fyrir neðan:

   vorunumer | mynt | verd | fjoldi | magn |  total  
  -----------+------+-------+--------+-------+------------
    221517 | USD | 29.99 |  733 | 36110 | 1082938.90
    273140 | USD | 8.99 |  1450 | 74086 | 666033.14
    732052 | GBP | 15.99 |  679 | 34327 | 548888.73
    158173 | USD | 17.52 |  462 | 23089 | 404519.28
    601314 | GBP | 19.99 |  242 | 12061 | 241099.39
    770291 | CHF | 2.99 |  961 | 49041 | 146632.59
    526734 | CHF | 3.25 |  241 | 12249 |  39809.25
  (7 rows)
  

  Ábending: Það er hægt að nota TO_CHAR fallið í PostgreSQL til að vinna með dagsetningar.

  Dæmi:

  SELECT *, TO_CHAR(dags, 'YYYY-MM') AS month
  FROM pantanir
  LIMIT 1;
  
   id  | customer |  dags  | vorunumer | mynt | verd | magn | month 
  -------+----------+------------+-----------+------+-------+------+---------
   20000 |  10248 | 2011-07-01 |  158173 | USD | 17.52 |  83 | 2011-07
  (1 row)
  
 5. Notið forritið ykkar sem sækir viðmiðunargengið fyrir gefna dagsetningu til að skrá inn gengið fyrir dagsetningar 2011-08-01, 2011-08-02 og 2011-08-03.

  Sýnið SQL skipun sem notar ytri tengingu (OUTER JOIN) til að sækja lista yfir allar dagsetningar+myntir í pöntunum sem eru ekki með neitt gengi skráð í gengistöfluna.

 6. Sýnið SQL skipun sem sækir eftirfarandi töflu: fyrir hvern mánuð, reiknið heildarupphæð í íslenskum krónum fyrir allar pantanir (notið miðgengið til að breyta yfir í krónur).

  Taflan ætti að vera ca. svona:

   month  | total
  ---------+--------
   2011-08 | XXXX
  

  ATH: Ég geri ráð fyrir að þið séuð bara með gengi skráð fyrir dagsetningar 2011-08-01, 2011-08-02 og 2011-08-03.

  Ég geri einnig ráð fyrir að þið notið venjulega innri tengingu (INNER JOIN) og þá eru pantanir án gengis ekki teknar með í útreikningi, sbr. tengireglur fyrir INNER JOIN.