Gagnasafnsfræði, haust 2011

[ Dagskrá  |  Námsefni  |  Verkefni  |  Dæmatímar  |  Orðalisti  |  Námsmat  |  Kennslubók ]

Verkefni 4 - Forritun á móti SQL

Skiladæmi:

 1. Skilgreinið töflu til að halda utan um opinbert viðmiðunargengi íslensku krónunnar gagnvart vissum gjaldmiðlum.

  Taflan skal innihalda eftirfarandi dálka:

  1. dags: dagsetning
  2. myntnafn: þrír stafir (t.d. USD, GBP)
  3. kaupgengi: tala með tveimur aukastöfum (t.d. 135.98)
  4. midgengi: tala með tveimur aukastöfum
  5. solugengi: tala með tveimur aukastöfum

  Notið numeric tagið í PostgreSQL til að geyma gengistölurnar.

  Það er ein skráning á dag per myntnafn. Hagið aðallykli töflunnar samkvæmt því.

  Sýnið CREATE TABLE skipunina á læsilegu formi með inndrætti.

  Lausn:

  CREATE TABLE gengi (
    dags DATE NOT NULL,
    myntnafn CHAR(3) NOT NULL
    kaupgengi NUMERIC(8,2) NOT NULL,
    midgengi NUMERIC(8,2) NOT NULL,
    solugengi NUMERIC(8,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (dags, myntnafn)
  );
  
 2. Það er hægt að sækja opinbert viðmiðunargengi íslensku krónunnar í dag á XML formi frá vefþjónustu Seðlabankans á eftirfarandi slóð:
  http://www.sedlabanki.is/?PageID=289

  Einnig er hægt að sækja viðmiðunargengið ákveðinn dag með því að bæta við stikanum dagur=DD.MM.YYYY.

  Dæmi:

  http://www.sedlabanki.is/?PageID=289&dagur=25.01.2007
  Skrifið forrit í Java, Python, PHP eða öðru forritunarmáli að ykkar vali sem virkar á eftirfarandi hátt:

  1. Forritið keyrir í skipanalínu sem sjálfstætt forrit
  2. Forritið tekur eitt viðfang: dagsetningu á forminu YYYY-MM-DD
  3. Forritið sækir opinbert viðmiðunargengi frá vefþjónustu Seðlabankans
  4. Forritið þáttar XML gögnin og skráir viðmiðunargengi USD, GBP, CHF og JPY í PostgreSQL töfluna úr dæmi 1

  Lausnir:

 3. Búið til eftirfarandi töflu sem heldur utan um pantanir:
  CREATE TABLE pantanir (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer INTEGER NOT NULL,
    dags DATE NOT NULL,
    vorunumer INTEGER NOT NULL,
    mynt CHAR(3) NOT NULL,
    verd NUMERIC(8,2) NOT NULL,
    magn INTEGER NOT NULL
  );
  

  Hlaðið inn skránni pantanir.csv (sem inniheldur 10.000 skáldaðar pantanir) með eftirfarandi COPY skipun:

  COPY pantanir (dags, customer, vorunumer, mynt, verd, magn)
    FROM 'pantanir.csv'
    DELIMITER '|';
  

  ATH. Það gæti þurft að slá inn slóðina (full path) á pantanir.csv ef skráin er ekki í vinnumöppunni. Gerið þá /home/xx/.. í Linux/MacOS X eða c:/xx/.. í Windows.

 4. Sýnið SQL skipun sem sækir eftirfarandi töflu: fyrir hvert vörunúmer, mynt og verð, reiknið fjölda pantana, heildarmagn og heildarupphæð (verð*heildarmagn) í júlí (2011-07). Raðið eftir heildarupphæð í lækkandi röð.

  Útkoman ætti að vera nákvæmlega sú tafla sem sést hér fyrir neðan:

   vorunumer | mynt | verd | fjoldi | magn |  total  
  -----------+------+-------+--------+-------+------------
    221517 | USD | 29.99 |  733 | 36110 | 1082938.90
    273140 | USD | 8.99 |  1450 | 74086 | 666033.14
    732052 | GBP | 15.99 |  679 | 34327 | 548888.73
    158173 | USD | 17.52 |  462 | 23089 | 404519.28
    601314 | GBP | 19.99 |  242 | 12061 | 241099.39
    770291 | CHF | 2.99 |  961 | 49041 | 146632.59
    526734 | CHF | 3.25 |  241 | 12249 |  39809.25
  (7 rows)
  

  Ábending: Það er hægt að nota TO_CHAR fallið í PostgreSQL til að vinna með dagsetningar.

  Lausn:

  SELECT vorunumer,
      mynt,
      verd, 
      COUNT(*) AS fjoldi,
      SUM(magn) AS heildarmagn,
      SUM(magn)*verd AS heildarupph
  FROM pantanir
  WHERE TO_CHAR(dags, 'YYYY-MM')='2011-07'
  GROUP BY vorunumer, mynt, verd
  ORDER BY heildarupph DESC;
  

  Útkoma:

   vorunumer | mynt | verd | fjoldi | heildarmagn | heildarupph 
  -----------+------+-------+--------+-------------+-------------
    221517 | USD | 29.99 |  733 |    36110 | 1082938.90
    273140 | USD | 8.99 |  1450 |    74086 |  666033.14
    732052 | GBP | 15.99 |  679 |    34327 |  548888.73
    158173 | USD | 17.52 |  462 |    23089 |  404519.28
    601314 | GBP | 19.99 |  242 |    12061 |  241099.39
    770291 | CHF | 2.99 |  961 |    49041 |  146632.59
    526734 | CHF | 3.25 |  241 |    12249 |  39809.25
  (7 rows)
  
 5. Notið forritið ykkar sem sækir viðmiðunargengið fyrir gefna dagsetningu til að skrá inn gengið fyrir dagsetningar 2011-08-01, 2011-08-02 og 2011-08-03.

  Sýnið SQL skipun sem notar ytri tengingu (OUTER JOIN) til að sækja lista yfir allar dagsetningar+myntir í pöntunum sem eru ekki með neitt gengi skráð í gengistöfluna. Lausn:

  SELECT DISTINCT p.dags, p.mynt
  FROM pantanir p LEFT JOIN gengi g
   ON p.dags=g.dags AND p.mynt=g.myntnafn
  WHERE g.dags IS NULL;
  

  Útkoma:

    dags  | mynt 
  ------------+------
   2011-07-01 | CHF
   2011-07-01 | GBP
   2011-07-01 | USD
  ...
  
 6. Sýnið SQL skipun sem sækir eftirfarandi töflu: fyrir hvern mánuð, reiknið heildarupphæð í íslenskum krónum fyrir allar pantanir (notið miðgengið til að breyta yfir í krónur).

  Taflan ætti að vera ca. svona:

   month  | total
  ---------+--------
   2011-08 | XXXX
  

  ATH: Ég geri ráð fyrir að þið séuð bara með gengi skráð fyrir dagsetningar 2011-08-01, 2011-08-02 og 2011-08-03.

  Ég geri einnig ráð fyrir að þið notið venjulega innri tengingu (INNER JOIN) og þá eru pantanir án gengis ekki teknar með í útreikningi, sbr. tengireglur fyrir INNER JOIN.

  Lausn:

  SELECT TO_CHAR(p.dags, 'YYYY-MM') as month,
      SUM(p.verd*p.magn*g.midgengi) AS total
  FROM pantanir p, gengi g
  WHERE p.dags=g.dags 
   AND p.mynt=g.myntnafn
  GROUP BY month;
  

  Útkoma:

   month |   total   
  ---------+---------------
   2011-08 | 41401576.2783
  (1 row)